Geen enkel pedagoog zal dit tegenspreken :

…onderwijs dat aansluit bij de werkelijkheid leert gemakkelijker en heeft een blijvend karakter…

Met dit concept in het achterhoofd vertrekken onze leerlingen om de twee jaar op een geïntegreerde werkperiode.

• eerste en tweede leerjaar : zeeklassen (2,5 dagen)

• derde en vierde leerjaar : sportklassen (4 dagen)

• vijfde en zesde leerjaar : bosklassen (5 dagen)

De kinderen “ervaren” hun omgeving, leren leven met- en zich aanpassen aan de groep, aan een ander. Uiteraard volstaan deze enkele dagen niet. Onderwijs moet stééds aansluiten bij de werkelijkheid, het moet nuttig en bruikbaar zijn…

De nieuwe regelgeving betreffende de maximumfactuur (01/09/2008) zal ons vanaf deze datum verplichten om sommige extra murosactiviteiten binnen de reguliere schooldagen te plaatsen. Uiteraard zal dit een gespreksonderwerp vormen voor de schoolraad.

Woensdagnamiddagactiviteiten :

Een activiteitenrooster zorgt ervoor dat de kinderen op woensdagmiddag aan heel wat buitenschoolse sportactiviteiten kunnen deelnemen.