Schooluren K2 tot L6

Maandag, dinsdag, donderdag : van 08u30 tot 12u05, van 13u25 tot 15u30<br>

Woensdag : van 08u30 tot 11u30<br>

Vrijdag : van 08u30 tot 12u05, van 13u25 tot 15u05.<br>

De kinderen mogen een kwartier voor en een kwartier na de lessen aanwezig zijn.<br>

(op woensdag tot 12u00 en op vrijdag tot 15u30)<br>

Voor of na deze periodes kunnen zij terecht in onze voor en naschoolse opvang.<br>

Schooluren K0 en K1

Maandag, dinsdag, donderdag : van 08u30 tot 11u30, van 13u00 tot 15u30<br>

Woensdag : van 08u30 tot 11u30<br>

Vrijdag : van 08u30 tot 11u30, van 13u00 tot 15u05.<br>

Naschoolse opvang

Er is steeds opvang van 7 uur tot 18 uur, op woensdag ook tot 18 uur. Ook tijdens de schoolvakanties, behalve tijdens de kerstvakantie en tussen 16 juli en 15 augustus.

Prijzen

Het is van 2005 geleden dat binnen de voor- en naschoolse opvang prijzen werden aangepast. De prijzen van de vakantieopvang werden zelfs nooit gewijzigd, en zijn reeds een tiental jaar in voege. Wij stellen echter vast dat door de indexatie en de aanpassing van de lonen én door de hoge energieprijzen de huidige prijzen niet meer houdbaar zijn. Wij beschikken immers vanwege de overheid over geen enkele bijkomende financiering.

Daarom worden de prijzen vanaf 01 januari 2009 als volgt aangepast:

Gewone voor- en naschoolse opvang:

per begonnen half uur :1 euro 10 (vanaf 01.02.09)

Woensdagnamiddag:

per begonnen uur: 2 euro

Vakantieopvang

½ dag met voorinschrijving: 6 euro

½ dag zonder voorinschrijving: 15 euro

1 dag met voorinschrijving: 10 euro

1 dag zonder voorinschrijving 15 euro

Attest

Voor alle opvangbedragen die voldoen aan de wettelijk vastgelegde normen wordt een belastingsattest uitgereikt, waardoor u via uw belastingen een aanzienlijk deel van het opvanggeld recupereert.

Geen evenementen gevonden!