Basisschool De Vogelzang staat qua leerpeil hoog aangeschreven. Het is dan ook evident dat onze leerlingen bij hun voortgezette studies zeer behoorlijke resultaten behalen. Met de befaamde leesmethode “Mol en Beer” kunnen de kinderen in de maand november reeds een eenvoudige tekst lezen. De rekenmethode “Kompas” staat garant voor een efficiënt en concreet rekenonderwijs. Taalmethode “Kameleon” koppelt een levendig taalonderwijs aan een boeiende wereldoriëntatie. Vanaf het derde leerjaar kadert de werkmethode “MUNDO” de wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde, wetenschappen…) in een projectmatig kader.

 

Lichamelijke opvoeding

De Vogelzang” besteedt ruime aandacht aan de fysieke ontwikkeling: een bijzondere leerkracht LO, zweminstructeurs (K3 en 1° leerjaar, sportactiviteiten op woensdagnamiddag, zorgen ervoor dat dit belangrijk opvoedingsfacet in de verf wordt gezet. De sportprestaties bij de interschool-competities zijn ondertussen vermaard geworden!

 

ICT

Ook het computeronderricht wordt niet vergeten: met een PC en aangepaste software beschikt iedere leerkracht over een belangrijk bijkomend onderwijsmiddel. Iedere klas (ook de kleuterklassen) kan terecht op het internet. De school beschikt over een website die wekelijks de schoolactiviteiten weergeeft. Vanaf het schooljaar 2007 – 2008 kunnen de leerlingen ook terecht in een ‘pc-klas’.

 

Projecten

BS De Vogelzang werkt jaarlijks een aantal klasoverschrijdende projecten uit.

 

De verkeersweek maakt alle schoolparticipanten duidelijk hoe het verkeersgedrag de veiligheid van de kinderen beïnvloedt: “een verkeersvrije speelstraat, een door de politiediensten geleide verkeerswandeling, de fietsenkeuring, het verkeerspark” zijn er een paar onmisbare elementen van!

Het Beverproject moet de kinderen aanzetten om terug aan te sluiten met een aantal waarden die in onze maatschappij in de vergeethoek zijn geraakt:

B: beleefdheid

E: eerlijkheid

V: verdraagzaamheid

E: etiquette

R: respect

 

Ook de kleuterklassen worden bij deze projecten betrokken!