‘De Vogelzang’ beschikt over een sterk gemotiveerd onderwijsteam, dat oog heeft voor de kinderen, de ouders en de school. Navormingscursussen laten hen toe de voortdurende evolutie in de didactiek op de voet te volgen.

De directie is de onmisbare schakel tussen kinderen, ouders en team. Voor een probleem of advies kan je er steeds terecht.

Emma De Jaeger, directie Juf Lies, zorgcoördinator
Katty Legiest, domeinverantwoordelijke Elke Hermans, personeelsverantwoordelijke
   

 

Foto’s van de leerkrachten staan bij de rubriek kleuter- en lagere afdeling