Maaltijden

Schoolreglement

Contact

Basisschool De Vogelzang
Goedlevenstraat 78
9041 Oostakker


Tel. : 09 /251.13.32

email:
info@bsdevogelzang.be

Tel. voor- en naschoolse opvang
0474 086269


email ouderraad:
ouderraad@bsdevogelzang.be

Foto’s


IMG_4512

Ouderraad

Huishoudelijk reglement

email ouderraad: ouderraad@bsdevogelzang.be

Wie zijn wij?

Wij zijn een groep van vrijwillige, geëngageerde ouders die de school van hun kinderen wil ondersteunen en helpen waar nodig.

 • Als vereniging binnen de school van onze kinderen streven wij ernaar om;
  een wederzijds positief en constructief overlegplatform te vormen tussen de ouders en het schoolteam (= directie, leerkrachten, secretariaat, onderhoudspersoneel, logistiek, …)
 • mee te denken met het schoolteam over de dagelijkse werking van de school
 • activiteiten te organiseren ten voordele van de leerlingen
 • materiële steun en hulp te bieden aan de school bij schoolactiviteiten
 • (school)materiaal helpen aan te kopen

Leden schooljaar 2017-2018

Wat doen wij?

Vorige schooljaren realiseerden we o.a. een quizavond, halloweenfuif, pannenkoeken-verkoop ten voordele van de GWP’s (Geïntegreerde Werk Periode lager: zeeklassen, ponyklassen en avonturenklassen) en een fietstocht.
Daarnaast ondersteunden we de school bij het organiseren van de grootouderdag, Sint op school, de kerstmarkt, Carnaval, de opendeurdag.
Deze en andere activiteiten zijn een handige en leuke manier om extra middelen voor de school te genereren. De opbrengsten vloeien allemaal rechtstreeks of onrechtstreeks terug naar de leerlingen. Alle activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met het schoolteam.
Als schakel tussen ouders en het schoolteam brengen we verbeterpunten die de hele school aanbelangen ter sprake op de vergadering. Samen met de directie en de aanwezige leden van schoolteam gaan we op zoek naar mogelijke oplossingen of ten minste naar een aanzet tot verandering. De bevoegdheid tot concreet handelen en beslissen ivm schoolzaken blijft bij de directie.
Persoonlijke zaken over individuele leerlingen en/ of leerkrachten verwijzen we door naar (de desbetreffende leden van) het schoolteam en/of de directie.
Praktisch?
Wij komen ongeveer maandelijks samen (zo’n 8x per jaar) tijdens de ouderraadvergaderingen. Deze gaan door in de leraarskamer of refter en gaan van start om 19u30. Elke vergadering wordt steeds vermeld in de tweewekelijks nieuwsbrief van de school.
Op de agenda staat onder andere de goedkeuring van het vorige verslag, de geplande activiteiten, financiële bijdrages voor bv nieuw spelmateriaal en variapunten door ouders of team aangebracht.
De ouderraadvergaderingen worden steeds samen met de directie en het schoolteam georganiseerd.

Opbrengsten?
Vorige schooljaren hebben we de opbrengst van de verschillende activiteiten gebruikt voor o.a.:

 • welkomstkoekje + -drankje op eerste schooldag,
 • extra bijdrage aan het klasbudget per leerling,
 • Sinterklaas
 • aankoop nieuwe prenten- en leesboeken,
 • vernieuwen van het grasveld,
 • aankoop van spelmateriaal voor de naschoolse opvang,
 • bijleggen in de kostprijs van de sportdag,
 • sponsoring voor een uitstap (film, toneel, poppenkast, etc)
 • aankoop van 4 nieuwe zandtafels voor de kleuters,
 • bijdrage aankoop nieuw digitaal bord lager,

Hulp?

 • Wij zijn steeds op zoek naar gemotiveerde ouders!
 • Voel je je aangesproken om regelmatig deel te nemen aan de vergaderingen?
 • Wil je graag helpen bij één of meerdere activiteiten zonder deel te nemen aan de vergaderingen?
 • Heb je leuke, realiseerbare ideeën of tips?
 • Ben je een handige Harry die wel eens een klusje wil opknappen op school?
 • Knutsel je graag en steek je graag dingen in elkaar die we kunnen gebruiken op onze activiteiten?
 • Is fotografie of film je passie en heb je ideeën om onze activiteiten meer in de kijker te zetten?

Laat het ons weten!

Verslagen van onze activiteiten