Huishoudelijk reglement

email ouderraad: ouderraad@bsdevogelzang.be

Wie zijn wij?

We zijn een groep vrijwillige, geëngageerde ouders die de school van hun kinderen wil ondersteunen. We streven ernaar om:

 • Een overlegplatform te vormen tussen ouders en het schoolteam
 • Mee te denken met het schoolteam over de dagelijkse werking van de school
 • Activiteiten te organiseren ten voordele van de leerlingen
 • Materiële steun te bieden aan de school bij schoolactiviteiten
 • Te helpen bij de aankoop van (school-)activiteiten

Leden schooljaar 2018-2019

Wat doen wij?

Vorige schooljaren organiseerden we een quiz, Halloween fuif, fietstocht, etc. en ondersteunden de school bij het organiseren van grootouderdag, Sint op school, kerstmarkt en opendeurdag. Deze en andere activiteiten zijn een handige en leuke manier om extra middelen voor school te genereren.

Als schakel tussen ouders en het schoolteam brengen we verbeterpunten die de hele school aanbelangen ter sprake op de vergadering. Samen met directie en het schoolteam gaan we op zoek naar mogelijke oplossingen. De bevoegdheid tot concreet handelen en beslissen ivm schoolzaken blijft bij de directie.

Hoe werken we?

We komen ongeveer maandelijks samen tijdens ouderraadvergaderingen die doorgaan in de leraarskamer en starten om 20u00. Op de agenda staan onder andere de goedkeuring van het vorig verslag, geplande activiteiten, financiële bijdrages voor bijvoorbeeld nieuw spelmateriaal en variapunten die door ouders of door het team aangebracht werden. De ouderraadvergaderingen worden steeds samen met directie en het schoolteam georganiseerd.

Opbrengsten

Vorige schooljaren gebruikten we de opbrengsten van de verschillende activiteiten voor o.a.:

 • Welkomstkoek en -drankje op de eerste schooldag
 • Extra bijdragen aan het klasbudget per leerling
 • Sinterklaas
 • Aankoop nieuw buitenspeelgoed: boot kleuters
 • Aankoop spelmateriaal naschoolse opvang
 • Bijleggen in de kostprijs van de sportdag
 • Sponsoring voor uitstappen zoals film, toneel, poppenkast, etc.

Deelnemen

 • We zijn steeds op zoek naar gemotiveerde ouders!
 • Wil je graag deelnemen aan de vergaderingen?
 • Wil je graag helpen bij activiteiten zonder deel te nemen aan de vergaderingen?
 • Heb je leuke, realiseerbare ideeën of tips?
 • Knutsel je graag en wil je dingen in elkaar steken die we kunnen gebruiken op onze activiteiten?