Geen enkel pedagoog zal dit tegenspreken :

…onderwijs dat aansluit bij de werkelijkheid leert gemakkelijker en heeft een blijvend karakter…

Met dit concept in het achterhoofd vertrekken onze leerlingen om de twee jaar op een geïntegreerde werkperiode.

• eerste en tweede leerjaar : zeeklassen (2,5 dagen)

• derde en vierde leerjaar : ponyklassen (4 dagen)

• vijfde en zesde leerjaar : bosklassen (5 dagen)

De kinderen “ervaren” hun omgeving, leren leven met- en zich aanpassen aan de groep, aan een ander. Uiteraard volstaan deze enkele dagen niet. Onderwijs moet stééds aansluiten bij de werkelijkheid, het moet nuttig en bruikbaar zijn…

ATTEST

Ieder gezin heeft recht op een tegemoetkoming, vraag een formulier aan bij je mutualiteit.