Liefste mama en papa, Toen ik 2.5 werd, hadden wij allen een beetje verdriet… Ik moest immers naar de kleuterschool. Nu, een jaartje later, kan ik mijn schooltje, de vriendjes en die lieve juf niet meer missen ! Maar ’s avonds keer ik toch graag terug naar mama en papa…

 

 

Wanneer kleuters 2.5 worden, willen zij meer verkennen…

Zij zoeken nieuwe vormen, materialen, geluiden, vriendjes… Niettegenstaande deze exploratiedrang hebben zij nog grote behoefte aan een warme omgeving, aan een lieve juf, waar zij met al hun vragen en probleempjes terecht kunnen…

In onze kleuterklasjes vindt je kind dit alles terug. Gedurende de kleuterjaartjes bieden onze juffen alles aan wat kleuters nodig hebben om een brede ontwikkeling aan te vatten. Tegelijkertijd worden zij stilaan voorbereid om de lagere school aan te vatten. Het opvolgen van deze ontwikkeling gebeurt in een voortdurende communicatie met de ouders…

Didactiek in de kleuterklassen
  • De klasjes zijn ingedeeld in diverse keuzehoekjes. (leeshoek, poppenhoek, blokkenhoek…).
  • Communicatie met de ouders via een handig heen- en weerschriftje
  • Eén of meer PC’s in iedere kleuterklas.
  • Afzonderlijke speelplaats voor de kleuters, met ingerichte speeltuin en zandbak.
  • Er wordt gespeeld, gewerkt, gepraat binnen diverse “thema’s”.
  • Daarbij wordt geopteerd voor “concreet en levendig onderwijs”…
Kleuterturnen

Juf Tamara, bijzondere leermeester lichamelijke opvoeding kleuters, bezorgt de kleuters twee maal per week een boeiende LO – les