Directeur
Emma De Jaeger

Secretariaatsmedewerkers
Katty Legiest: financieel coördinator
Chantal Colders
Leen Wilocke: personeelsadministratie

Zorgcoördinator
Lies Waelput

ICT-coördinator
Alexander van Rie

Leerkrachten
juf An, juf Vanessa, juf Anne-Sophie, juf Mendy, juf Stephanie,
juf Laurence, juf Isabel, juf Tania, juf Ann, juf Eline, juf Tamara, juf Yomi,
juf Sabine, juf Laura, juf Fabienne, juf Lara, juf Inge, juf Griet, juf Sabine,
juf Jacqueline, juf Manon, juf Lauren, juf Silvie, meester Bart, juf Beaudine,
juf Barbara, juf Vibeke

Zorgteam
Juf Eline, Juf Sabine, Juf Tamara, juf Vibeke

 

Bijzondere leermeesters
Meester Ruben (LO kleuter), meester Abel (LO lager), meester Kevin
(NCZ), meester Johan (RKG), meester Erol (Islam), juf Marjolein (Pego),

Kinderverzorgsters
juf Wendy