CLB staat voor het Centrum voor Leerlingenbegeleiding.
Het CLB biedt informatie, hulp en begeleiding op vraag van leerlingen, ouders en school; vanuit een onafhankelijke positie.
Het belang van de leerling staat centraal. We werken gratis en in overleg met onze cliënten.
Alle CLB – medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

 

De begeleiding situeert zich op volgende domeinen:

Het leren en studeren:

– leer en ontwikkelingsproblemen

– studiemotivatie

De onderwijsloopbaan:

– opvolgen van de leerplicht

– studiekeuze begeleiding

Het psychisch & sociaal functioneren:

– gedragsmoeilijkheden

– welbevinden thuis en op school

De preventieve gezondheidszorg:

– opvolging van groei en ontwikkeling

– gratis inentingen

– advies bij besmettelijke ziekten

Teamleden voor onze school:

De school werkt samen met een team dat bestaat uit een arts, een maatschappelijk werker, een psycholoog en een verpleegkundige.

Het CLB – team dat jouw school begeleidt, vindt u terug op: http://www.clbgent.be/teams/school.htm

 

Hoe kan je het CLB contacteren?

Liesbeth Allossery

psycho-pedagogisch consulente Liesbet Allossery

CLB ck. melle

Varingstraat 21

9090 Melle

09/3315839

liesbeth.allossery@clbgent.be

0499/517182

 

maatschappelijk werker Eva Deduytschaever

CLB ck. melle

Varingstraat 21

9090 Melle

09/3315839

eva.deduytschaever@clbgent.be

0499 51 71 73