CLB staat voor het Centrum voor Leerlingenbegeleiding.
Het CLB biedt informatie, hulp en begeleiding op vraag van leerlingen, ouders en school; vanuit een onafhankelijke positie.
Het belang van de leerling staat centraal. We werken gratis en in overleg met onze cliënten.
Alle CLB – medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim.


De begeleiding situeert zich op volgende domeinen:

Het leren en studeren:

– leer en ontwikkelingsproblemen

– studiemotivatie

De onderwijsloopbaan:

– opvolgen van de leerplicht

– studiekeuze begeleiding

Het psychisch & sociaal functioneren:

– gedragsmoeilijkheden

– welbevinden thuis en op school

De preventieve gezondheidszorg:

– opvolging van groei en ontwikkeling

– gratis inentingen

– advies bij besmettelijke ziekten

Teamleden voor onze school:

De school werkt samen met een team dat bestaat uit een arts, een maatschappelijk werker, een psycholoog en een verpleegkundige.

Het CLB – team dat jouw school begeleidt, vindt u terug op: http://www.clbgent.be/teams/school.htm


Hoe kan je het CLB contacteren?

Psycho-pedagogisch consulent, CLB GO! Gent
Katrien Coppens
Gsm: 0499/51 71 53
Katrien.coppens@clbgent.be
beschikbaar op maandagnamiddag, dinsdag en donderdag

Psycho-pedagogisch consulent, CLB GO! Gent
Yves Ghyselen
Gsm: 0499/51 71 59
Yves.ghyselen@clbgent.be
beschikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

CLB verpleegkundige
Jo Vander Vekens
jo.vander.vekens@clbgent.be
0499/51 71 65

CLB-arts
Danielle Wehlou
Danielle.Wehlou@clbgent.be