Tijdens het schooljaar

 • elke schooldag van 8.15u. tot 16.00u.
 • op woensdag van 8.15u. tot 12.00u.
 • op afspraak.

Meld je aan voor schooljaar 2022 -2023

 • Van 17 tot 28 januari 2022:
  Inschrijven van de voorrangsgroepen °2020 (broer/zus en kind van personeel) via de school
  Gelieve een afspraak te maken met mevrouw Legiest Katty (administratief medewerker)
  09/251 13 32
  katty.legiest@bsdevogelzang.be
 • Van 16 februari 12u ’s middags tot 16 maart 12u ’s middags 2022:
  Aanmelden via https://meldjeaanbasis.gent.be (krokusvakantie: 28/02-04/03)
 • 28 maart vanaf 12u ’s middags 2022:
  Resultaat aan ouders en scholen
 • 29 maart – 4 mei 2022:
  Kinderen met een toewijzing inschrijven via de school (paasvakantie: 04/04-18/04)
  Maak een afspraak met mevrouw Legiest Katty (administratief medewerker)
  09/251 13 32
  katty.legiest@bsdevogelzang.be
 • 6 mei 9u00:
  Start vrije inschrijvingen via de school
  Dit is afhankelijk van de nog vrije plaatsen die aanwezig zijn.

Contact met de directie voor meer informatie en een eventuele rondleiding:
Emma De Jaeger
09 /251.13.32
 info@bsdevogelzang.be

Instapdata kleuter

Kleuters moeten de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken vooraleer ze naar school mogen. Als ze jonger zijn dan 3 jaar worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na inschrijving. Vanaf 3 jaar kan een kind op elk ogenblik op school starten na inschrijving.

Deze instapdagen voor de 2,5 – jarigen worden officieel vastgelegd, namelijk na elke vakantie.

Voor het schooljaar 2021 – 2022 is dit dus de eerste schooldag na:

 • de zomervakantie: woensdag 1 september 2021
 • de herfstvakantie: maandag 8 november 2021
 • de kerstvakantie: maandag 10 januari 2022
 • begin februari: dinsdag 1 februari 2022
 • de krokusvakantie: maandag 7 maart 2022 
 • de paasvakantie: dinsdag 19 april 2022
 • Hemelvaart: maandag 30 mei 2022

Wordt uw kleuter 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag hij/zij die dag toch naar school toe.
Via
deze link kan u controleren vanaf wanneer uw kind mag starten in de kleuterklas.